Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

АБІТУРІЕНТУ

Кафедра є профілюючою (випускаючою), яка здійснює підготовку фахівців за трьома ступенями вищої освіти:

 • бакалавр за спеціальностями:
 • 125 – Кібербезпека, освітньої програми підготовки – Системи технічного захисту інформації,
 • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньої програми підготовки – Радіотехніка;
 • магістр за спеціальностями:
 • 125 – Кібербезпека, спеціалізації – Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки,
 • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації – Радіотехніка;
 • доктор філософії за спеціальностями:
 • 125 – Кібербезпека,
 • 172 – Телекомунікації та радіотехніка.

 

АБІТУРІЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 – КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітня програма: Системи технічного захисту інформації

Назва рівня вищої освіти: бакалавр

Кваліфікація: Бакалавр, Кібербезпека, Системи технічного захисту інформації

Нормативний термін навчання (денна /заочна форма) – 3 р.10 м. /3 р.10 м.

 Узагальнені об’єкти професійної діяльності:

 • об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;
 • технології забезпечення безпеки інформації;
 • процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Теоретичний зміст предметної діяльності

Знання:

 • законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 • принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
 • методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
 • методів та засобів виявлення та ідентифікації ризиків;
 • методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
 • теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою.

Основні дисципліни спеціальної підготовки:

Основи теорії кіл; Сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації (СТЗІ); Поля и хвилі в СТЗІ; Електрорадіовимірювання; Електромагнітна сумісність в СТЗІ; Нормативно-правове забезпечення інформаційної та кібербезпеки; Методи та засоби захисту інформації; Радіопротидія; Засоби прийому та обробки інформації в СТЗІ; Схемотехніка пристроїв ТЗІ; Технічні засоби охорони об’єктів; Біометрічні технології контролю доступу; Криптографія та стеганографія; Системи банківської безпеки; Організаційне забезпечення ТЗІ; Управління інформаційною безпекою; Безпека інформаційних та комунікаційних систем; Цифрова обробка сигналів; Теоретичні основи спеціальних вимірювань; Радіопротидія та інші.

Основні фахові компетентності:

 • Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.
 • Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки.
 • Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, забезпечуючи захист інформації від витоку по технічних каналах, її блокування і порушення цілісності.
 • Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.).
 • Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та/або кібербезпекою.

Працевлаштування випускників:

Підготовка фахівців орієнтована на потреби державних і недержавних структур, пов’язаних із зберіганням інформації (банків, бірж, інформаційних центрів), органів державного управління, спеціалізованих міністерств і відомств (МЗС, МО, МВС, СБУ, Держкордону, Держмитслужби, органів державної податкової служби тощо).

Навчальні плани спеціальності 125 – Кібербезпека

 

АБІТУРІЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Освітня програма: Радіотехніка

Підготовка бакалаврів і магістрів.

Форми навчання: денна, заочна

 

Освітня програма «Радіотехніка» передбачає подгтовку фахівців з широким кругозором і навичками.

Класичну освіту з хорошою подгттовкой з фізики, математики та базових дисциплін дозволяє в подальшому швидко освоювати будь-яку нову область в сфері інформаційних радіотехнологій (GPS / ГЛОНАСС, Wi-Fi, Wi-Max, інші мережі з радіодоступом, технології безконтактних платежів, цифрове телебачення, супутниковий зв’язок і телебачення, техології спеціального призначення).

Спочатку студенти отримують базові знання про радіотехнічних ланцюгах, сигналах і електромагнітних полях, без яких неможливе розуміння принципів побудови і роботи всього різноманіття радіотехнічної і телекомунікаційної апаратури.

Досліджувані в подальшому дисципліни в цілому спрямовані на безперервне вдосконалення навичок роботи на соверменних обладнанні і з системами комп’ютерного проектування. Сфера телекомунікації та радіотехніки продовжує розвиватися і наші випукнікі готові розвиватися разом з нею.

Також вивчається програмування, в тому числі мікроконтролерів, економічні та соціально-правові дисципліни, пов’язані зі спеціальністю.

Основні дисципліни спеціальної підготовки
Електродинаміка та поширення радіохвиль; Сигнали і процеси в радіотехніці; Цифрові системи з радіодоступом; Обчислювальна техніка та програмування; Радіотехнології інформаційних комунікаційних систем; Пристрої НВЧ і антени; Радіонавігаційні системи; Інфокомунікаційні технології; Основи теорії передачі інформації; Інформаційні системи з радіодоступом; Основи телебачення та телевізійні системи; Цифрова обробка сигналів; Антени з обробкою сигналів.

Місце роботи випускників

Науково-дослідні інститути, вітчизняні фірми (інтернет, мобільний зв’язок, супутникове ТБ, промислові роботи, комп’ютерні радіомережі, системи телеоммунікацій з радіодоступом) і зарубіжні компанії (Siemens, Infenion Techn., NDK-Epcos, Symeo GmbH, Європейське космічне агенство і ін. ).

Навчальні плани спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка