Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СТРЕЛЬНИЦЬКИЙ

ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СТРЕЛЬНИЦЬКИЙ
Працював на кафедрі до 2020 року. Доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації; член НМР; член НТР; науковий керівник ННЛ "ФОТБС"; Експерт Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних розробок молодих вчених; Член експертно-аналітичної групи з питань ІТ в ХНУРЕ; Відповідальна особа з обліку, впровадження та використання ПЗ в ХНУРЕ; кандидат технічних наук; доцент

Освіта та кар’єра2006 – магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – радіотехніка. Тема магістерської роботи – Бюджет радіоканалу системи абонентського радіодоступу.

2010 рік – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – Мікрохвильова багатополюсна модель Wi-Fi та WiMAX каналів зв’язку для оцінки їх продуктивності та завадозахищеності. Науковий керівник д.т.н., проф. Шокало В.М.

З 2006 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ, з 2012 р – вчене звання доцента.

З 2017 року – науковий керівник навчально-наукової лабораторії «Фізичних основ, технологій побудови і забезпечення безпеки бездротових інформаційних систем»


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: Системи банківської безпеки, Захист інформації в системах з радіодоступом, Інформаційні мережі з радіодоступом, Комп’ютерні мережі, Internet-технології.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: інформаційні та телекомунікаційні технології; питання завадостійкості систем передачі інформації; системи радіозв’язку та радіочастотного моніторингу; радіоелектронні системи захисту об’єктів та інформації.

Наукові та технічні досягнення: створена вимірювальна установка та мобільна лабораторія для експериментального дослідження характеристик Wi-Fi коридорних та WiMAX вуличних каналів зв’язку. Переможець I і IV обласного конкурсу «Найкращій молодий науковець Харківщини» за напрямком: електротехніка та енергетика (2006, 2009 рр). Переможець конкурсу інноваційних проетков «IT-KHARKIV» в номінації «Кращий проект в області IT-безпеки» з проектом «Метод підвищення захищеності технології бездротового з’єднання за рахунок роботи під штучним шумом» (2013 р).

Підготовка кадрів: науковий керівник одного кандидата наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Кандидат технічних наук: Абдул-Хуссейн М.К. Науковий керівник 2-х аспірантів


Публікації та патенти

Має понад 100 публікацій, в тому числі 3 монографії, 1 навчальний посібник

Патенти – 3