Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

Вітаємо нових студентів кафедри КРіСТЗІ!

28 вересня в ХНУРЕ розпочався навчальний процес для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти, прийнятих на перший курс у 2020 році.

Заняття поки будуть проводитися в комбінованому режимі: онлайн і в аудиторіях (в основному це лабораторні роботи).

Вітаємо нових студентів кафедри КРіСТЗІ!