Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

Важливі відповіді які можуть Вам допомогти обрати саме нашу ОП для навчання

Викладач каф. КРіСТЗІ доцент Денис Юрійович Горелов підготовив відповіді, які можуть допомогти ознайомитись з нашою ОП “Інформаційні радіотехнології”

 

 1. Чому варто обрати саме ХНУРЕ та Вашу освітню програму?

Наразі створення сучасного глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів потребує створення нових та кардинальної модернізації існуючих інформаційних радіотехнологій. Ці задачі успішно вирішують висококваліфіковані фахівці у галузі радіотехніки, радіоелектроніки та високих інформаційних технологій. А саме, підготовка таких висококваліфікованих спеціалістів, які будуть визначати рівень розвитку суспільства в цілому й здійснюється у нашому університеті на факультеті інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації профілюючою кафедрою комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації.

 1. Які дисципліни вивчаються на Вашій освітній програмі? Та чи будуть ці знання актуальні через 10 років?

Майбутній фахівець повинен володіти широким спектром професійних знань. Можна виділити наступні блоки дисциплін, які студенти вивчають на бакалаврському рівні віщої освіти.

Це, по-перше, програмування, мікроконтролерна та мікропроцесорна техніка;

по-друге, фундаментальні фахові дисципліни,

по-третє, технології побудови різних мереж передачі інформації;

по-четверте, принципи побудови систем передачі інформації різного класу та призначення;

і, нарешті, по-п’яте, аспекти інформаційної безпеки та радіоелектронної боротьби.

 1. Коли з’являється більше профільних предметів?

Переважна більшість загально спеціальних дисциплін вивчається студентами в перших трьох семестрах. Це програмування, схемотехніка, Основи комп’ютерного  моделювання та проектування засобів ТКРТ тощо. Починаючи з четвертого семестру частка профільних дисциплін вже переважає загально спеціальні дисципліни. Так, наприклад по одній дисципліні з кожного семестру, четвертий семестр – Радiотехнологiї множинного доступу, п’ятий семестр – Мікроконтролери AVR та PIC в бортових радіоелектроних системах, шостий семестр – Радiотехнологiї дистанційного енергозабезпечення, сьомий семестр – Інтернет речей, восьмий семестр – Проектування пристроїв мікрохвильового діапазону та антен для телекомунікаційних систем.

 

 1. Які мови програмування опановують студенти під час навчання? Чи багато дисциплін з програмування?

Наші студенти вивчають два блока дисциплін, пов’язаних з програмуванням. По-перше, це загально спеціальна дисципліна Програмування, де вивчають мову Сі.

По-друге, блок фазових дисциплін, де вивчають мови VHDL для програмування ПЛІС, різноманітні компілятори Сі для програмування мікроконтролерів – AVR, Arduino та інші.

 1. Чи є можливість навчатися за кордоном? Які є доступні програми обміну та подвійного дипломування?

Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації активно підтримує і розвиває широкі міжнародні зв’язки з університетами Франції, Німеччини, Швеції, Мексики, Латвії, Ізраїлю у тісній співпраці з якими проводяться спільні наукові конференції, стажування викладачів і науковців, обмін студентами в термін бакалаврської підготовки і захист двох дипломів в термін магістерської підготовки.

Наші студенти, зокрема, активно співпрацюють з такими університетами:

ГАНОВЕРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЛЕЙБНИЦЯ, НІМЕТЧИНА

УНІВЕРСИТЕТ М. ЛІМОЖ, ФРАНЦІЯ

ВЕНТСПІЛСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ, ЛАТВІЯ

УНІВЕРСИТЕТ МІСТА АРІЕЛЬ, ІЗРАЇЛЬ

 

 1. Які можливості існують для розвитку технічних або творчих навичок за межами навчального процесу?

На кафедрі функціонують наукові студентські семінари та гуртки за напрямами наукових досліджень кафедри. Наслідком роботи з обдарованою молоддю є те, що наші студенти неодноразово були переможцями на студентських олімпіадах різних рівнів з Радіотехніки та Інформаційної безпеки та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Наукові роботи студентів факультету неодноразово відзначались як кращі на міжнародних форумах «Радіоелектроніка та молодь у ХХI сторіччі».

 

 1. Давайте приділимо увагу науковій діяльності кафедри. Чи є нове обладнання та лабораторії для цього? Які наукові конференції доступні для Ваших студентів?

В процесі навчання наші студенти активно беруть участь в наукових дослідженнях кафедри за наступними напрямами:

Високі технології в галузі інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації

Інформаційні системи з радіодоступом та системи захисту інформації

Дослідження радіометодом процесів у атмосфері Землі

Антени з обробкою сигналу, антени з нелінійними елементами, надширокосмугові антени

Технології безпровідної передачі енергії

Електромагнітна зброя

Студенти мають можливість брати участь у міжнародних науково-технічних конференціях, публікувати власні результати наукових досліджень у вітчизняних та закордонних журналах. Найбільш підготовлені випускники можуть продовжити здійснювати наукову діяльність шляхом навчання в аспірантурі нашого університету.

 

 1. Багато студентів хоче поєднувати навчання та роботу за спеціальністю. З якого курсу можна почати працювати за фахом, аби знань та бази вже було достатньо? Чи йдуть викладачі на зустріч працюючим студентам?

Якщо Ви бажаєте насамперед отримати знання, які дозволять в майбутньому постійно довчатись і бути затребуваним спеціалістом, то перші три курси необхідно тільки вчитись в університеті. На старшому, тобто четвертому курсі, практично всі дисципліни є вибірковими. Тут вже можна починати працювати і, у відповідності до потреб Вашої роботи в тому числі, обирати свій вектор професійного розвитку.

 

 1. Як Ви гадаєте, чи є і буде актуальною Ваша освітня програма по закінченню університету?

Відмінною рисою наших випускників є те, що вони відносяться до фахівців широкого профілю та отримують необхідні системні знання та вміння для проведення досліджень, проектування, виробництва та налагодження, випробування та технічної експлуатації інформаційних радіосистем різного призначення, а також для управлінської та комерційної діяльності у цій сфері.

Таким чином, освітня програма інформаційні радіотехнології за спеціальністю 172 телекомунікації та радіотехніка є однією з важливих і водночас цікавих освітніх програм університету, а перспективи професії вкрай позитивні. Підтвердження цього є численні інвестиції у розвиток інформаційних технологій з розробки та супроводу систем 5G та 6 G, радіопеленгаторів, систем MIMO, над широкосмугових систем тощо.

 

 1. Які перспективи працевлаштування випускників даної ОП? Які конкретні професії можна опанувати?

Галузі професійної діяльності, в яких працюють наші випускники дуже широкі – це створення та забезпечення функціонування пристроїв та систем, заснованих на використанні електромагнітних хвиль різного частотного діапазону на сучасній електронній компонентній базі, призначених як для передачі, прийому, обробки інформації так і для її руйнування (це напрямок радіоелектронної боротьби). Також для отримання інформації про навколишнє середовище, про природні та технічні об’єкти, управління різними технічними об’єктами у всіх сферах народного господарства та оборони нашої країни.

Ми готуємо спеціалістів для всієї країни.

 1. Яким би словом або словосполучення Ви би назвали студентів Вашої освітньої програми?

Як я казав раніше, створення сучасного глобального інформаційного простору потребує створення нових та кардинальної модернізації існуючих інформаційних радіотехнологій. В сучасних реаліях ці задачі повинні успішно вирішувати саме вітчизняні висококваліфіковані фахівці у галузі радіотехніки, радіоелектроніки та високих інформаційних технологій.

Тому, я б сказав так:

Кваліфікований радіоінженер – це фундамент економіки високих технологій, науки високих технологій, освіти високих технологій, оборони високих технологій – це фундамент України високих технологій.