Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

Спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації (ОП СТЗІ)

 

Освітня програма: Системи технічного захисту інформації

Назва рівня вищої освіти: бакалавр

Кваліфікація: Бакалавр, Кібербезпека, Системи технічного захисту інформації

Нормативний термін навчання (денна /заочна форма) – 3 р.10 м. /3 р.10 м.

 

 Узагальнені об’єкти професійної діяльності:

 • об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;
 • технології забезпечення безпеки інформації;
 • процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

 

Теоретичний зміст предметної діяльності

Знання:

 • законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 • принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
 • методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
 • методів та засобів виявлення та ідентифікації ризиків;
 • методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
 • теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою.

 

Основні дисципліни спеціальної підготовки:

Основи теорії кіл; Сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації (СТЗІ); Поля и хвилі в СТЗІ; Електрорадіовимірювання; Електромагнітна сумісність в СТЗІ; Нормативно-правове забезпечення інформаційної та кібербезпеки; Методи та засоби захисту інформації; Радіопротидія; Засоби прийому та обробки інформації в СТЗІ; Схемотехніка пристроїв ТЗІ; Технічні засоби охорони об’єктів; Біометрічні технології контролю доступу; Криптографія та стеганографія; Системи банківської безпеки; Організаційне забезпечення ТЗІ; Управління інформаційною безпекою; Безпека інформаційних та комунікаційних систем; Цифрова обробка сигналів; Теоретичні основи спеціальних вимірювань; Радіопротидія та інші.

 

 

Основні фахові компетентності:

 • Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.
 • Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки.
 • Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, забезпечуючи захист інформації від витоку по технічних каналах, її блокування і порушення цілісності.
 • Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.).
 • Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та/або кібербезпекою.

 

Працевлаштування випускників:

Підготовка фахівців орієнтована на потреби державних і недержавних структур, пов’язаних із зберіганням інформації (банків, бірж, інформаційних центрів), органів державного управління, спеціалізованих міністерств і відомств (МЗС, МО, МВС, СБУ, Держкордону, Держмитслужби, органів державної податкової служби тощо).

 

Навчальні плани спеціальності 125 – Кібербезпека

2022 рік навчання

Навч. план 125_СТЗІ_бак.приск_2022 – після технікуму
Навч.план 125_СТЗІ_бак. лін_2022   – після школи
Навч. план_125_ СТЗІА_ маг_2022 – після бакалавріату

2023 рік навчання

 

 

Навч. план_125_ СТЗІА_ маг_2023 – після бакалавріату