Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

Навчальна лабораторія “Технічного захисту інформації”

Навчальна лабораторія “Технічного захисту інформації” “(ТЗІ) забезпечує лабораторні практикуми при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 125 “Кібербезпека”,  освітньої програми “Системи технічного захисту інформації”з наступних дисциплін:

‒ Методи і засоби захисту інформації (частина 1);

‒ Методи і засоби захисту інформації (частина 2);

‒ Технічні канали витоку інформації

‒ Захист від технічних розвідок;

і за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка” по освітній програмі “Радіоелектронна боротьба” з дисциплін:

‒ Протидія технічним розвідкам і ін.

У навчальній лабораторії «Технічного захисту інформації»  студенти вивчають можливості витоку інформації по технічним каналах як природнього походження, так і з використанням спеціальних електронних засобів несанкціонованого зйому інформації. В лабораторії досліджують витоки інформації по радіоелектронному, вібро-акустичному і візуально-оптичному каналах, а також методи і засоби захисту інформації від витоку на об’єктах інформаційної діяльності.

У лабораторному практикуму поєднуються дослідження з використанням стандартних контрольно-вимірювальних приладів, спеціальних засобів ТЗІ і оригінальних програмних продуктів власної розробки, які дозволяють скоротити матеріальні витрати під час вивчення і практичних досліджень технічних каналів витоку інформації.

Навчальна лабораторія ” Технічного захисту інформації ” розташована в аудиторії 410Б головного корпусу університету (площею 66 кв.м.), нараховує 10 комп’ютерів підключених до локальної мережі та мережі WI-FI з виходом в Інтернет, відеопроектором. В лабораторії виконується близько тридцяти лабораторних робіт в області технічного захисту інформації.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"      Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

Нижче представлена тематика основних лабораторних робіт навчальної лабораторії ТЗІ

 1 Дослідження характеристик технічних засобів акустичної розвідки.

Лабораторна робота виконується з використанням спеціалізованої програми Micro, яка дозволяє вивчити: основні технічні параметри мікрофонів, їх принцип дії, класифікацію, основні типи вузькоспрямованих мікрофонів; зробити розрахунок характеристик спрямованості акустичних приймачів: акустичного приймача тиску, акустичного приймача градієнта тиску (симетричного й асиметричного), комбінованого акустичного приймача, вузькоспрямованих мікрофонів  органного типу і лінійної групи мікрофонів. Містить довідкові матеріали про технічні параметри мікрофонів.

Вивчаються принципи знімання акустичної інформації з використанням  вузькоспрямованих мікрофонів та досліджуеться вплив конструктивних особливостей вузькоспрямованих мікрофонів на їхні характеристики спрямованості.

  Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"      Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

 2 Дослідження лазерної системи акустичної розвідки (ЛСАР) і методів протидії витоку інформації по акусто-оптичному каналу.

Лабораторна установка ЛСАР призначена для дослідження можливості дистанційного одержання акустичної інформації шляхом локації оптичним сигналом відбивної поверхні віконного скла, яке піддається впливові акустичних коливань. Метою лабораторної роботи є вивчення принципу дії лазерної системи акустичної розвідки, способів демодуляції оптичних сигналів, відбитих від скла, дослідження спектра відбитого сигналу в області низьких частот і методів захисту інформації від витоку по складеному акустооптичному каналу.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"           Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

3 Дослідження ефективності протидії несанкціонованому запису

мови на диктофон.

Лабораторна установка складається з електромагнітного, ультразвукового і акустичного подавлювачів несанкціонованого запису мови і диктофонів: Olimpus VN 2100PC, спеціалізованого диктофона Edic Mini B2 140 і мобільного телефону з функцією запису аудіоінформації. Досліджуються особливості застосування різних типів протидії несанкціонованого запису мовної інформації і оцінюється ефективність придушення диктофонів в залежності від їх взаємного розташування щодо подавлювача.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"     Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

 4 Дослідження  захисту мовної інформації методами енергетичної

та інформаційної прихованості.

Метою роботи є дослідження основних принципів захисту мовної інформації методом інформаційної прихованості (часовій перестановці та інверсії кадрів переданого мовного повідомлення) та енергетичної прихованості з використанням адаптивної фільтрації для відновлення захищеної інформації та оцінка їх ефективності.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"    Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

5 Дослідження скануючих комп’ютерних радіоприймачей IC-PCR1000 та AR 5001D як засобів радіомоніторингу.

Метою роботи є дослідження можливостей захисту акустичного каналу витоку інформації методом радіомоніторингу із застосуванням скануючого приймача IC–PCR1000 і AR 5001D та набуття навичок роботи при проведенні радіомоніторингу для пошуку радіоакустичних закладних пристроїв. Вивчення й експериментальне дослідження основних технічних характеристик скануючих приймачів.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"     Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

6 Захист мовної інформації методом радіомоніторингу з використанням апаратно-програмного комплексу „VOSTOK “.

Метою роботи є вивчення методики захисту інформації від витоку по радіоакустичному каналу із застосуванням апаратно-програмного комплексу (АПК) „VOSTOK”, одержання практичних навичок виявлення, ідентифікації та локалізації радіоакустичних закладених пристроїв. АПК “VOSTOK” складається зі скануючого комп’ютерного приймача IC-PCR-100, акустичного далекоміра з системою трьох акустичних колонок, ІВМ сумісного комп’ютера з управляючою програмою “VOSTOK” та радіомікрофону – імітатора закладеного пристрою.

7 Дослідження акустичного далекоміра для локалізації радіоакустичних закладних пристроїв апаратно-програмного комплексу „Восток”.

Метою роботи є дослідження залежності середньоквадратичного відхилення  визначення місцеположення закладного пристрою від його кутових координат за допомогою акустичного далекоміра апаратно-програмного комплексу „VOSTOK”.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"      Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"                 Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

8 Дослідження побічних електромагнітних випромінювань монітора персонального комп’ютера.

Метою роботи є дослідження побічних електромагнітних випромінювань (ПЕМВ) у діапазоні частот 30 МГц – 1000 МГц із використанням селективного мікровольтметра SMV – 8.5. Набуття основних навичок роботи із пошуку ПЕМВН селективним мікровольтметром SMV – 8.5 і захисту електромагнітного каналу від витоку інформації з використанням генераторів шуму.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"           Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

9 Захист провідних ліній зв’язку методом рефлектометрії.

Метою роботи є дослідження можливостей застосування рефлектометрії для захисту дротових телефонних ліній зв’язку методом контролю їх параметрів. Набуття практичних навичок роботи з вимірювачем неоднорідностей ліній Р5-13/1 з виявлення телевізійних закладених пристроїв (ЗП).  Вивчення типових рефлектограм з різними варіантами підключення закладених пристроїв до лінії зв’язку.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"          Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

10 Дослідження характеристик телескопічної системи візуально-оптичної розвідки.

Метою роботи є опанування методики візуального визначення роздільної здатності телескопічної системи по штриховій мірі. Експериментально дослідити залежність роздільної здатності оптичної системи зорова труба – око від діаметра вхідної зіниці зорової труби. Визначити граничні можливості телескопічних систем (зорової труби «KONUSPOT-65) при одержанні візуально-оптичної інформації.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"           Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

11 Дослідження характеристик об’єктивів засобів візуально –оптичної розвідки.

Метою роботи є набуття навиків роботи з цифровим дзеркальним фотоапаратом PENTAX (об’єктив «smc PENTAX »). Дослідити залежність аберацій, кута поля зору, глибини різкості, роздільної здатності знімального фотографічного об’єктива від його фокусної відстані й діафрагмового числа. Освоїти методику оцінки аберацій оптичних систем за штриховими мірами. Оцінити можливості об’єктивів для візуально‑оптичної розвідки.

    Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"   Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

12 Дослідження психофізичних особливостей слухового сприйняття людини.

Лабораторна робота виконується з використанням спеціалізованої програми, що дозволяє вивчити будову вуха людини  як акустичного приймача, та  основних характеристик слуху людини ( частотного діапазон чутності, дослідження порогу чутності, дослідження ефекту маскування звукових сигналів, часових характеристик слуху, частотної роздільної здатності органа слуху та інше). Досліджуються особливості психофізичного слухового сприйняття людини з метою їхнього використання при розробці методів і засобів технічного захисту інформації від витоку по вібро-акустичному каналу.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"          Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

13 Дослідження одностороннього маскіратора телефонних розмов.

Метою роботи є вивчення впливу параметрів адаптивного фільтра на ефективність роботи одностороннього маскіратора телефонних розмов, дослідження якості сигналу при використанні маскуючих перешкод різного типу, вивчення методів оцінки розбірливості мовних повідомлень на прикладі роботи одностороннього маскіратора телефонних розмов.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

14 Дослідження пристрою виявлення засобів запису аудіо та відеоінформації по їх побічним електромагнітним випромінюванням та наведенням.

При проведенні експериментальних досліджень встановлюється зона виявлення засобів запису аудіо та відео інформації стаціонарним пристроєм виявлення. Як джерела сигналів використовувалися диктофон Olympus VN-2100PC, портативна відеокамера та імітатор відеокамери, що імітує спеціальний засіб розвідки.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"      Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

 

Навчальна лабораторія ТЗІ забезпечена сучасним вимірювальним обладнанням і засобами технічного захисту інформації для проведення спеціальних досліджень сигналів і полів, такими як:

‒ апаратно-програмні комплекси «ОРТ»та «VOSTOK»  для автоматизованого виявлення та локалізації радіоакустичних закладних пристроїв;

‒ скануючі комп’ютерні радіоприймачі AR5001D (фірма AOR LTD, Японія), IC-PСR-100 (фірма ICOM, Японія), IC-PСR-1000 (фірма ICOM, Японія);

‒ радіочастотомір 3000A Plus (фірма Optoelectronics, США);

‒ селективні мікровольтметри SMV – 8.5 с набором спеціальних антен;

‒ лазерна система акустичної розвідки;

‒ односторонній маскувач телефонних розмов;

‒ електромагнітний, ультразвуковий та акустичний подавлювачі диктофонів;

‒ цифровий диктофон Olimpus VN-2100PC;

‒ цифровий диктофон Еdic-mini В2-140;

‒ аналоговий диктофон “Panasonic”

‒ пристрій для дослідження візуально-оптичного каналу витоку інформації  KONUSPOT – 65;

‒ цифровий фотоапарат;

‒ відеопроектор View Sonic;

‒ вимірювач неоднорідності провідних ліній зв’язку (рефлектометр) Р5-13 ;

‒ аналізатори спектра Signal HOUND SA44B.

‒ індикатори електромагнітного поля;

‒ засоби пошуку відеокамер;

‒ акустичний шумомір;

‒ вузько спрямовані мікрофони різних типів;

‒ генератори шуму;

‒ пірометри;

‒ генератори перешкод для GPS і ГЛОНАС систем;

‒ цифрові генератори і осцилографи та інше.

У розпорядженні студентів є навчальні фільми та тематичні плакати перелік яких наведено нижче:

Перелік навчальних фільмів навчальної лабораторії ТЗІ:

  1. Інформаційна безпека. Боротьба з прослуховуванням. (90 хв.)
  2. Спеціальна техніка. (30 хв.)
  3. Засоби імітації в оптичному, радіо та інфрачервоному діапазонах (12 хв)
  4. Аерозольне маскування. (21 хв.)

Плакати по навчальній  дисципліні  «Методи і засоби захисту інформації»

‒ основні напрями захисту інформації;

‒ класифікація технічних каналів витоку інформації;

‒ класифікація акустичних закладних пристроїв;

‒ класифікація радіоакустичних закладних пристроїв;

‒ класифікація засобів виявлення, локалізації і нейтралізації  закладних пристроїв;

‒ методи запобігання несанкціонованому запису на диктофон;

‒ методи захисту мовної інформації;

‒ методи контролю і захисту телефонних ліній зв’язку;

‒ класифікація спрямованих мікрофонів;

‒ органи управління скануючим приймачем IC-PCR-1000;

‒ скануючий комп’ютерний приймач IC-PCR-1000;

‒ структура меню основних функцій  приймача IC-PCR-100;

‒ скануючий комп’ютерний приймач IC-PCR-100;

‒ дослідження одностороннього маскіратора телефонних розмов;

‒ лабораторна робота «Методи захисту мовної інформації»;

‒ варіанти витоку інформації з радіоелектронного каналу;

‒ варіанти витоку інформації з вібро-акустичного каналу;

‒ варіанти витоку інформації з візуально-оптичного каналу;

‒ особливості візуального сприйняття людини.

Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"    Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

Матеріальна база лабораторії постійно поширюється за рахунок створення нових лабораторних робіт, які комплектуються сучасними приладами. Лабораторія обладнана системами захисту та охоронною сигналізацією.

Більш детальну інформацію по навчальній лабораторії ТЗІ можна знайти в навчальних посібниках:

‒ Методи та засоби захисту інформації : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /А.М. Олейніков . –  Харків: НТМТ , 2014. – 298 с.

‒ Засоби та системи технічного захисту інформації: Навчальний посібник для студентів ЗВО / І.Є. Антіпов, А.М. Олейніков, Ю.В. Ликов, В.Д. Кукуш, І.О. Милютченко. Харків, 2018. – 216  с.

  Навчальна лабораторія "Технічного захисту інформації"

 

Розробником навчальної лабораторії «Технічного захисту інформації» кафедри КРіСТЗІ є професор Олейніков А.М.