Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

Навчальна лабораторія «Комп’ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Проводяться ПЗ і ЛР з наступних дисциплін
1. Мікрохвільові пристрої інформаційних мереж
2. Аналіз та оптимізація НВЧ структур с помощью САПР
3. Проектування прістроїв інформаційних мереж
4. Електродінамічні основи САПР мікрохвільовіх прістроїв
5. Техніка сучасних випромінюючіх систем
6. Курсові та магістерські роботи

Області застосування СВЧ техніки і антен
• Системи навігації і позиціонування, такі як GPS, засновані на 24 орбітальних супутниках і надають користувачеві географічні координати і висоту, або відповідна європейська система Galileo, а також системи посадки літаків, такі як MLS (Microwave Landing System).
• Електромагнітні датчики для вимірювання і визначення фізичних величин і властивостей матеріалів для промислового застосування.
• Прогнозування погоди і дистанційне зондування параметрів навколишнього середовища (наприклад, температури, швидкості вітру, вмісту води) і моніторинг природних ресурсів.
• Автомобільні, дорожні засоби і засоби контролю. Цивільні і військові системи спостереження.
• Охорона здоров’я та медицина для досліджень, діагностики та лікування, наприклад мікрохвильова гіпертермія для лікування раку.
• Радіоастрономія й освоєння космосу.
• Мікрохвильова візуалізація для цивільного і військового застосування.
• RF-ідентифікація (RFID) – метод, який швидко замінює систему штрих-коду для ідентифікації та відстеження продуктів, тварин або людей, що використовують RF.
• Харчова промисловість, промислова обробка (сушіння, обробка, нагрів і т. д.) матеріалів і товарів (наприклад, для знищення шкідників).

Приладова база:
1. Комп’ютерів – 10
2. Векторні аналізатори кіл (VNA) – Rohde-Schwarz ZVR – 4 шт. – прилади для вимірювання частотних залежностей основних параметрів НВЧ (мікрохвильових) пристроїв.
Пакети програм для моделювання:
1. AWR MWO
2. Ansoft HFSS

Лабораторні роботи

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен» Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен» Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен» Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Лабораторна робота «Дослідження НВЧ фільтрів»

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен» Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Розробки студентів

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен» Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен» Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Антена для 4G

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Вид HDTV медіаплейера

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Антена для пульта

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Участь в

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен» Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

Студенти, які пройшли підготовку в лабораторії працюють в

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»

в відділі мікрохвильових модулів Qualcomm (Мюнхен)

Навчальна лабораторія «Комп'ютерне моделювання пристроїв НВЧ (мікро-хвильової) техніки і антен»