Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

“Радіотехніка” за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) ОПП 172 РТ бакалавр 2021_проект

“Радіотехніка” за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)  ОПП 172 РТ магістр 2021_проект

“Системи технічного захисту інформації” за спеціальністю 125 Кібербезпека (бакалавр)  ОПП бакалавр 125 СТЗІ 2021 проект

“Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки” за спеціальністю 125 Кібербезпека (магістр) ОПП магістр 125 СТЗІ 2021 проект