Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ЛУЧАНІНОВ

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ЛУЧАНІНОВ
Професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, головний редактор видання "Радіотехніка", доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

1971 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».

1988 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистив у ЦНВО “Вимпел”. З 1971 р. по 1997 р. – науковий співробітник НДЧ ХІРЕ. 1997 р. – доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, дисертацію захищав у ХТУРЕ.

З 1997 р. доцент, а з 1998 р. ‑ професор  кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ (з 2016 р. ‑ кафедра комп’ютерної радіоінженерії і систем технічного захисту інформації).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: “Сучасні пакети моделювання пристроїв телекомунікацій та радіотехніки”, “Системи автоматизованого проектування радіоелектронних засобів”, “Проектування пристроїв інформаційних мереж”, “Автоматизована обробка інформації з обмеженим доступом”


Наукова діяльність

В період 1996…2017 р.р. ‑ керівник госпдоговірних та держбюджетних НДР. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 64.052.03. Заступник головного редактора збірника “Радіотехніка”.

Напрями наукової діяльності: числові методи електродинаміки, нелінійні процеси в електродинаміцi, теорія і техніка антен і пристроїв НВЧ.


Нагороди та премії

Знак “За наукові досягнення”, 2006 р.


Публікації та патенти

Автор більше ніж 200 публікацій, співатор 6 монографій. Має 13 авторських свідоцтв та патентів.