Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ ГОРЕЛОВ

ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ ГОРЕЛОВ
Доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, заступник декана факультету ІРТЗІ, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Закінчив у 2003 р. Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка».

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи». У 2008 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ХНУРЕ, тема дисертації «Удосконалення методів обробки та астрономічної інтерпретації результатів радіолокаційних досліджень метеорів».

З 2014 р. доцент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ.

Етапи науково-педагогічної діяльності:

з 2003 р. по 2009 р. – асистент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ;

з 2009 р. по 2011 р. – старший викладач кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ;

з 2011 р. по 2016 р. – доцент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ;

з 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії і систем технічного захисту інформації ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Завадостійкість радіоелектронних систем» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка; «Сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації», «Теорія інформації та кодування», «Біометричні технології контролю доступом» для студентів спеціальності 125 – Кібербезпека.


Наукова діяльність

Участь у держбюджетних науково-дослідних роботах: «Дослідження просторової густини метеороїдних потоків та їх структури»; «Розробка моделі астероїдно-кометно-метеороїдного комплексу ближнього та далекого космосу».

Наукові інтереси: радіоастрономія і астрофізика навколоземного космічного простору; біометричні технології контролю та управління доступом


Публікації

Автор понад 30 публікацій, у тому числі 1 монографії