Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ ГАВВА

ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ ГАВВА
Доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Закінчив у 2000 р. Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка».

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.07 «Антени та пристрої мікрохвильової техніки».

У 2004 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ХНУРЕ, тема дисертації «Проводові антени довільної конфігурації з нелінійними характеристиками поверхневого імпедансу».

З 2007 р. доцент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ.

Етапи науково-педагогічної діяльності:

з 2003 р. по 2007 р. – асистент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ;

з 2007 р. по 2016 р. – доцент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ;

з 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії і систем технічного захисту інформації ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: «Активні прилади мікрохвильових пристроїв» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка; «Проектування систем захисту інформації», «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації», «Активні прилади мікрохвильових пристроїв» для студентів спеціальності 125 – Кібербезпека.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: електродинамічні пристрої (антени, фільтри, резонатори і т.п.) із зосередженими і розподіленими нелінійними елементами (напівпровідникові елементи, MEMS, високотемпературні надпровідники тощо); реконфігуровані антени.


Публікації

Автор має понад 56 публікацій, у тому числі 2 монографії