Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

IВАН ЄВГЕНIЙОВИЧ АНТІПОВ

IВАН ЄВГЕНIЙОВИЧ АНТІПОВ
Завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформаці, член НМР, НТР та спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1992 р. – отримав диплом з відзнакою Харківського інституту радіоелектроніки ім. ак. М.К. Янгеля за спеціальністю «радіотехніка».

З 1992 р. – працював стажером-дослідником у проблемній науково-дослідній лабораторії основ радіотехніки.

1997 р. – захистив кандидатську дисертацію.

2002 р. – присвоєно звання доцента.

2007 р. – захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 – «радіотехнічні та телевізійні системи». Тема дисертації «Розвиток теорії та удосконалення радіометеорних систем зв’язку та синхронізації».

З 2008 р. – професор кафедри основ радіотехніки.

З 2011 р. – завідувач кафедри радіоелектронних пристроїв.

З 2014 р – завідувач кафедри основ радіотехніки, (зараз кафедра комп’ютерної радіоінженерії та системи технічного захисту інформації).


Освітня діяльність

Викладає курси: «Методи адаптації в мережах зв’язку», «Обробка сигналів в системах ТЗI», «Широкосмуговi сигнали в радіотехнiчних системах».


Наукова діяльність

Керівник державних НДР з тематики дистанційного зондування атмосфери та вивчення метеорних явищ. Науковий керівник Балаклейського геофізичного комплексу. Член вченої ради Д64.052.03. Наукові інтереси: метеорне розповсюдження радіовипромінювання, метеорна радіолокація.


Публікації та патенти

Понад 50 друкованих праць, 2 монографії в т.ч. «Дистанційне зондування атмосфери Землі» (у співавторстві), «Розвиток теорії і вдосконалення радіометеорних систем зв’язку та синхронізації» (у співавторстві).

Має 7 патентів і авторських свідоцтв.