Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

ПЕТРО ЛЬВОВИЧ ТОКАРСЬКИЙ

ПЕТРО ЛЬВОВИЧ ТОКАРСЬКИЙ
Професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

1968 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».

1986 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав 23 січня 1986 у НДІ «Радіофізика» ім. акад. А.А.Расплетіна (Москва).

2005 – доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, дисертацію захищав 26 червня 2005 р. у ХНУРЕ.

1992 – асистент кафеди технічної електродинаміки та антен (ХІРЕ)

1993 – доцент кафеди технічної електродинаміки та антен (ХТУРЕ).

1996 – докторант кафеди технічної електродинаміки та антен (ХТУРЕ).

1999 – доцент кафеди основ радіотехніки (ХНУРЕ).

2006 – професор кафеди основ радіотехніки (ХНУРЕ).

З вересня 2009 р. – професор кафедри основ радіотехніки (з 2017 кафедри КРіСТЗІ) за сумісництвом.


Освітня діяльність

Викладав дисципліни «Технічна електродинаміка», «Пристої НВЧ та антени», «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Фізика – Теорія електромагнітного поля», «Основи автоматизації проектування РЕА», «Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів», «Основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ»


Наукова діяльність

З 1969 до 1992 – інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії при кафедрі технічної електродинаміки та антен (ХІРЕ). Брав участь у виконанні наукових роботах за спеціальною тематикою як виконавець та відповідальний виконавець.

У 1997-1999 рр. був науковим керівником, НДР №485-3 „Створення пласких відбивних антен для радіоелектронних систем широкого призначення, включаючи супутникове телебачення, і розробка методики метрологічного забезпечення таких антен”); НДР №532-1 „Дослідження властивостей випромінювальних систем з дисипативними елементами і побудова теорії таких систем із коректним урахуванням джоулевих і поляризаційних втрат у них”; НДР № 116-7 „Дослідження і побудова теорії випромінювальних систем із помітними джоулевими втратами в їх елементах”;  НДР № 153-8 „Аналіз поляризаційних втрат енергії у випромінювальних системах і пошук шляхів до їх зменшення”; НДР „ГРОНО”, договір з МОН України № 2/1299 від 17.09.97 р.

З 2009 – провідний науковий співробітних Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Брав участь у проектах:

  1. Міжнародний проект з наукового співробітництва Франція-Україна (програма Національного центру наукових досліджень Франції на 2010-2012 рр.) “Розвиток низькочастотної радіоастрономії з надвисокою чутливістю та роздільною здатністю”
  2. Проект Франція-Україна (2015-2016) “Координовані спостереження швидкоплинних процесів з використанням найбільших низькочастотних радіотелескопів нового покоління”, фінансована Науковою радою Паризької обсерваторії.

Публікації та патенти

Автор понад 130 наукових публікацій, у тому числі 1 монографія, має 3 патенти України