Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ САКАЛО

СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ САКАЛО
Декан факультету ІРТЗІ, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1977 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».

1977-1993 рр. – інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної частини ХІРЕ.

1988 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.21 – радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їх виробництв, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1992 р. – вчене звання старшого наукового співробітника.

2000 р. – вчене звання доцента.

2001 р. – вчене звання професора університету.

1993 р. – асистент кафедри технічної електродинаміки і антен Харківського державного технічного університету (ХДТУРЕ).

1996 р. – доцент кафедри основ радіотехніки ХДТУРЕ.

2001 р. – професор кафедри основ радіотехніки (з 2016 р. – кафедра комп’ютерної радіоінженерії і систем технічного захисту інформації) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальний курс – радіометричні системи НВЧ діапазону.


Наукова діяльність

Науковий керівник здобувача ступеня кандидата технічних наук – захищена одна кандидатська дисертація.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Участь у реалізації програм міжнародного академічного та наукового співробітництва з Університетом Лімож (Франція).


Публікації та патенти

Має понад 60 публікацій.  Має 2 авторських свідоцтва СРСР, 1 патент України.