Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

19 січня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи Василенко Тетяни Олександрівни на тему «Методи розпізнавання Wi-Fi пристроїв шляхом врахування їх індивідуальних ознак для підвищення захищеності мережі».

СЛУХАЛИ:

Доповідь і обговорення дисертаційної роботи Василенко Тетяни Олександрівни на тему «Методи розпізнавання Wi-Fi пристроїв шляхом врахування їх індивідуальних ознак для підвищення захищеності мережі», яка представляється на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

У доповіді дисертантом обґрунтовано актуальність та наукова новизна результатів роботи. Дисертація є дослідженням, метою якого було отримання нового рішення актуальної науково-практичної задачі підвищення безпеки WI-FI мереж шляхом обліку і аналізу параметрів бездротових мереж на фізичному рівні.