Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка (ОП РЕБ)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ РАДІОІНЖЕНЕРІЇ ТА СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка (ОП РЕБ)Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка (ОП РЕБ)

Спеціальність: 172 – Електронні комунікації та радіотехніка

Освітня програма: Радіоелектронна боротьба

Підготовка магістрів денної, заочної форм навчання (контракт)

Кваліфікація: Магістр з електронних комунікацій та радіотехніки

Строк навчання – 1 рік 4 мiсяці, вартiсть навчання – 21900 грн. (денна форма), 12900 грн. (заочна форма).

Сучасне інформаційне суспільство вимагає розвитку не тільки технологій, стандартів та пристроїв передавання, приймання і обробки інформації, а й засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), тобто, теорії та практики як радіоелектронної протидії (руйнування

інформації) різним інформаційним системам, так і забезпечення їх інформаційної безпеки. Питання РЕБ сьогодні, в дні боротьби українського народу з рашистськими загарбниками, стоять дуже гостро, тому запит на спеціалістів у цій галузі надзвичайно високий.

В процесі навчання за освітньою програмою “Радіоелектронна боротьба” студенти-магістранти  отримують:

фундаментальні знання про загальні принципи РЕБ,

сучасні тенденції побудови та функціонування систем радіоелектронної розвідки,

методи подавлення радіоелектронних систем та комплексів різного класу і призначення,

фізичні процеси, що проходять у системах та пристроях радіоелектронних систем та комплексів у разі впливу на них радіозавад,

принципи створення завадостійких радіоелектронних систем та комплексів.

Випускникам освітньої програми “Радіоелектронна боротьба” притаманні висока теоретична та практична підготовка, що дозволяє швидко адаптуватися в будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з інформаційними радіотехнологіями. Це дозволяє знайти себе на вітчизняних та зарубіжних державних та приватних підприємствах, підприємствах військово-промислового комплексу, науково- дослідних центрах, технологічних організаціях та ін. Випускники зможуть забезпечити державну та комерційну безпеку працюючи з різними технічними засобами РЕБ, створювати високоефективну техніку РЕБ нового покоління на основі реалізації інноваційних напрямів її розвитку, тощо.