Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації

Мова:

АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ ВЕЛИЧКО

АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ ВЕЛИЧКО
Професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, професор кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1960 р. Закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за фахом конструювання й технологія виробництва радіоапаратури.

1960 – 1971 рр. Працював молодшим науковим співробітником, ст. інженером – керівником групи, головним інженером відділу Інституту радіофізики й електроніки (ІРЕ) АН УРСР.

1962 – 1971 рр. На умовах погодинної оплати й сумісництва працював зі радіотехнічнім факультетом Харківського авіаційного інституту (ХАІ).

1971 р. Рішенням Ради ХПІ присуджений ступінь кандидата технічних наук.

1971 – 1974 рр. Працював ст. викладачем, доцентом ХАІ.

1974 р. Рішенням ВАК СРСР затверджений в ученому званні доцента по кафедрі конструювання й виробництва радіоапаратури.

1974 – 1980 рр. Працював зав. відділом, заст. начальника по ОКР Спеціального конструкторсько-технологічного бюро (СКТБ) ІРЕ АН УРСР.

З 1980 р. по теперішній час працює зав. відділом обробки радіосигналів ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України.

З 1997 р. по теперішній час працює за сумісництвом на посадах професора на кафедрах Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

1993 р. Рішенням спеціалізованої Вченої ради ХАІ присуджений ступінь доктора технічних наук.

2000 р. Рішенням Вченої ради державного технічного університету радіоелектроніки присвоєно вчене звання професора університету по кафедрі радіоелектронних систем.

2007 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти й науки України присвоєно вчене звання професора кафедри радіоелектронних систем.


Освітня діяльність

У період співробітництва з ХАИ викладав курси «Конструювання радіоелектронної апаратури літальних апаратів», «Радіопередавальні пристрої літальних апаратів», «Радіприймальні пристрої літальних апаратів».

У період співробітництва із ХНУРЕ викладає курси «Радіофізичні методи технічної діагностики», «Радіоелектронні системи», «Оптимізація проектування радіоелектронних систем», «Методи прийняття рішень в інформаційно-вимірювальних системах».


Наукова діяльність

1960 – 1971 рр. Керівник групи по розробці НВЧ приладів міліметрового діапазону й прецизійних вимірювальних систем.

1972 – 1974 рр. Удосконалювання радиопередавальних і радіоприймальних систем літальних апаратів.

1975 – 1993 рр. Дослідження методів прецизійних вимірів в умовах багатопроменевого поширення радіохвиль.

1994 – 2017 рр. Впливи стану середовища й складних відбивачів на дистанційну діагностику при ретрансляційному й радіолокаційному зондуванні й метеорного радіозв’язку.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

1997 – 1999 рр. Керівник проекту №150 УНТЦ  «Прецизійні радіолокаційні виміри на міліметрових хвилях поблизу сторонніх відбивачів і поверхні розділу».

2003 – 2006 рр. Керівник проекту УНТЦ № 2116  «Прецизійні радіолокаційні виміри при контролі режиму й планово- попереджувальному ремонті водоводяних енергетичних реакторів».


Нагороди та премії

1990 р. Лауреат Премії Ради міністрів СРСР в області радіоелектроніки.


Публікації та патенти

Автор більш 130 публікацій, у тому числі патентів і 4 монографій.